3 กลุ่มนี้ ต้อง สละสิทธิ เราชนะ

สำหรับโครงการเราชนะวันนี้ ล่าสุด มีปุ่มมาเพิ่มแล้ว สำหรับคนที่ไม่มีสิทธิรับเงินโครงการนี้
กรณีที่ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เปิดเผยว่า หลังจากโครงการ “เราชนะ” เปิดให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน

จากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิเราชนะ
หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ
จะต้องกดยกเลิกรับสิทธิ์ “เราชนะ” ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืน

 

ล่าสุดวันนี้ เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติในโครงการเราชนะ กดปุ่มสละสิทธิได้แล้ว
ซึ่งจะเป็นปุ่มสีชมพู เขียนว่า สละสิทธิ มีขั้นตอนดังนี้

 

1.ประชาชน ที่ประกอบอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างชั่วคราว กดปุ่มสละสิทธิได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด
3.กดปุ่ม ขอสละสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ
4.หากประชาชนกลุ่มดังกล่าว ไม่ยอมทำการสละสิทธิ จะมีการเรียกเก็บเงินคืนในภายหลัง

สังคมออนไลน์