ให้ยืม 50,000 บาท ง่ายเพียงมีบัญชี ผ่อนเดือนละ 1,000 บาท

สำหรับตอนนี้ หลายธนาคารต่างปล่อยสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เพื่อช่วยบรรเทาการเงินขัดสนโดยทางออมสินได้เปิดให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท
ผ่อนแค่ เดือนละ 1,000 บาท ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– ต้องเป็นคน สัญชาติไทย

– มีอายุ ครบ 20 ปี ขึ้นไป เเละ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำระ เงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

– ผู้มีรายได้ประจำ เเต่มีรายได้ลดลง หรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา

– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

– เป็นผู้ฝากเงิน ประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

– มีการตรวจสอบ รายได้ จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

สำหรับเงื่อนไขผู้กู้ยืมเงิน

– ออมสิน ให้กู้ยืม ตามความจำเป็น เเละ ความสามารถในการชำระคืนของคุณ รายละไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

– มีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่น)

– ระยะเวลา ชำระคืน เงินกู้ยืม เเละดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

– ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้น เเละ ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน โดยหักเงิน ชำระจาก บัญชีเงินฝาก ของผู้กู้

 

 

ขั้นตอนการยื่นกู้

ดูรายละเอียดแล้วเข้าเงื่อนไขตามที่กล่าวสามารถไปยื่นเรื่องได้เลยที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่าน

สังคมออนไลน์