ใหม่ 4 วิธี เช็ก เงินบัตรคนจน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนแห่งรัฐวันนี้ ได้ข้อสรุปสำหรับยอดเงินที่จะได้
และเผยวิธีการเช็คเงิน สำหรับผู้ที่อยากรู้

สำหรับโครงการ เราชนะ ที่ช่วยเหลือเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้กับประชาชนทั่วไป
ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่ต้องลงทะเบียนเงินจะเข้าในบัตรอัตโนมัติ
โดยรัฐแบ่งจ่ายออกเป็นครั้ง ครั้งละ 675 บาท หรือ 700 บาท เริ่มโอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยอดรวม ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรที่ได้รับการเยียวย าอยู่ก่อนแล้วจะได้ 7,000 บาทพอดี

ผู้ถือบัตร สามารถตรวจสอบ เช็กยอดเงิน เราชนะ ได้ 4 วิธีดังนี้
1.เช็กยอดเงิน เราชนะ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-109-2345 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
-ฟังเสียงตอบรับจากระบบ
-ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด 3
-วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ กด8

-กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #
-กดรหัสเอทีเอ็ม 6 หลัก ตามด้วย #
-รอฟังยอดเงินคงเหลือ
2.เช็กที่ตู้ เอทีเอ็ม กรุงไทย
3.วิธีเช็กยอดเงิน เราชนะ ด้วยเครื่อง EDC
ผู้ที่ใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC โดยแจ้งกับเจ้าของร้านว่า อยากตรวจสอบยอดเงินเราช

 

 

4. เช็กเงินเราชนะ ด้วยแอป ถุงเงิน ทำได้ดังนี้
1.เข้าแอปถุงเงิน เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หากไม่มีสามารถให้ร้านค้าตรวจสอบยอดให้ได้
2.กดที่ป้ายเมนู เราชนะ รับสิทธิมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาท
3.กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลักอย่างชัดเจน จากนั้นป้อน PIN 16 หลัก
5. ระบบแจ้งยอดคงเหลือในช่อง ยอดเงินคงเหลือ ทั้งนี้ หากไม่ได้ใช้วงเงินเราชนะจะสมทบไปเรื่อยๆ

ตารางโอนเงิน เราชนะ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ก.พ.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ก.พ.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ก.พ.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 5 วันที่ 5 มี.ค.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 7 วันที่ 19 มี.ค.รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มี.ค. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท

 

สังคมออนไลน์