ใบขับขี่ออนไลน์ผ่านมือถือ 2564

สำหรับสถานการณ์ในทุกๆวัน ถือว่า cv- 19 ยังไม่ดีมากนัก ทำให้อะไรหลายๆอย่าง
ต้องมีกฎระเบียบ ที่กิจการสามารถจัดการได้อีก
แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง

 

สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที
การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning
ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน

หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้
1.เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน
” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

กรอกครบแล้วกดยืนยัน
3.เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

เสร็จแล้วส่งข้อสอบ
5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)

6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7.ขึ้นหน้าต่าง ท่านผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8.ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  sanoo

 

 

สังคมออนไลน์