โอเคไหม ให้ 5,000 เที่ยววันสงกรานต์

หลายๆคนให้ความสนใจจำนวนนวนมาก ที่ตอนนี้ทางรัฐบาล
ประกาศแล้วว่าห้ามเล่นสงกรานต์ เพราะกลัว cv – 19

 

จากกรณี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการ(ททท.) เปิดเผยความคืบหน้า
โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว เที่ยวไทยวัยเก๋า ว่า ในวันที่5 มีนาคมนี้ ททท.จะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรม
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น และหากผ่านการพิจารณา
ของ สศช. จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

โดย นายยุทธศักดิ์กล่าวว่าเผยรายละเอียดและเงื่อนไขของ โครงการ โดยตัว เที่ยวไทยวัยเก๋า ขณะนี้มีการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย ภายใต้ชื่อ ทัวร์เที่ยวไทย ที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้น เริ่ม

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้น โดยจะสมทบเงิน ให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

สังคมออนไลน์