โครงการบ้านประชารัฐ ให้กู้ 100% จอง 1,000 ผ่อนเดือนละ 3,000

วันนี้ทีมงานเหยี่ยวข่าว จะมาแนะนำโครงการดีๆของรัฐบาลที่มีแพลนจะผ่อนบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย แต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ในราคาไม่เกิน 700,000 บาท และไม่เกิน 1,500,000 บาท

เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นของตัวเอง หรือซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่านการปล่อยกู้จากธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์
โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน หรือเป็นบ้านหลังแรก ราคาที่อยู่อาศัยรวมที่ดินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือบ้านที่ปลูกในที่ของตัวเอง

โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบ้านที่รัฐจะสร้างใหม่บนที่ราชพัสดุ สำหรับการกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมนั้น ผ่อนปรนให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย แต่ให้กู้ไม่เกิน 5 แสนบาท

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะแบ่งวงเงินกู้โครงการบ้านประชารัฐเป็นสองส่วน คือ วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาทและวงเงินกู้ระหว่าง 7 แสน – 1.5 ล้านบาท

ขั้นตอนการสมัครโครงการฯ

1.สมัครโครงการบ้านประชารัฐ ธนาคารที่ร่วมโครงการ เอกสารสมัคร (ข้างล่าง)

2.เข้าเวปไซต์ http://www.google.co.th ค้นหาคำว่า ทรัพย์สินรอการขาย

2.1.ธนาคารออมสิน http://properties.gsb.or.th/properties/index.php

2.2.ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th/npa

2.3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbhomecenter.com/ghb
3.ค้นหาและจดเลขที่ทรัพย์สินที่สนใจ ในวงเงินที่กำหนด

4.โทรสอบถามธนาคารที่ร่วมโครงการ

เอกสารการใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 2ปี(ธนาคารออมสิน)

1.สำเนาบัตรบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัย

3.หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุกรณีกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านต้องไม่ติดกู้และเป็นเจ้าบ้าน

สำหรับพื้นที่การเปิดจองบ้านประชารัฐ เช็คได้ที่นี่ การเคหะแห่งชาติ

ตัวอย่างโครงการที่เปิดจอง

ทั้งนี้ใครอยากมีบ้านสวยๆ ราคาไม่แรง รายได้น้อยก็สามารถเป็นเจ้าของได้ รอติดตามโครงการนี้ดีๆนะคะ

สังคมออนไลน์