เฮ ทั้งประเทศ ปรับเงื่อนไขเงินเยียวยา เราชนะ

สำหรับโครงการของรัฐวันนี้ประกาศแล้ว กลุ่มที่ได้เงินเยียวยาเพิ่มมีดังนี้
เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวยา #เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม สามารถเข้าร่วมโครงการได้

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท
(เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง)
2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ
3.อาสาสมัครต่าง ๆ เช่น อสส., อสม.

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

 

 

ปรับเงื่อนไข ให้เพิ่มอีก 2 กลุ่ม

ขอบคุณ  : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

 

สังคมออนไลน์