เห็นด้วยไหม ให้ร้านค้าแลกเงินสด

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ได้เยียวยาเงินให้ผู้ช่วยเหลือที่ผ่านสิทธิโครงการ
ตอนนี้เกิดประเด็นดราม่าเข้ามาแล้วที่หลายๆร้านฝืนกฎ

เพราะว่ารัฐได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เราชนะ ว่า ไม่ให้แลกเป็นเงินสด

ถ้าฝ่าฝืนปรับหนักทันที

 

 

แต่สำหรับหลายๆคนก็ยังแอบฝ่าฝืนเพราะ ตนเองต้องการเงินสดมาใช้จ่าย

เพราะสินค้าบางอย่างไม่ครอบคลุมแอบ เป๋าตัง

เลยมีความคิดเห็นว่า ควรให้ร้านค้า รับแลกเป็นเงินสดไปเลย

สังคมออนไลน์