เห็นด้วยไหม เรารักกัน ให้เงินสด 4,000 บาท

สำหรับโครงการ ม 33 ทีได้เปิดลงทะเบียนไปแล้ว และ มีข้อเสนอ ต่างๆ ที่ประชาชนอยากได้ว่าควรเป็นเงินสดจะดีกว่าไหม
คณะรัฐมนตรี ครม. มีมติเห็นชอบ ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 31 พ.ค.2564
จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.2564 อย่างที่ทราบมานั่นทั้งนี้ สำหรับไทม์ไลน์รับวงเงิน 4,000 บาท มีดังนี้

 

เมื่อยืนยันตัวตน
วันที่ 15 21 มี.ค.
จะได้รับเงินวันที่ 22, 29 มี.ค. และวันที่ 5, 12 เม.ย. ครั้งละ1,000 บ.

วันที่ 22 มี.ค. 11 เม.ย.
รับครั้งแรก 29 มี.ค. จำนวน 2,000 บ. และทยอยโอนตามวงเงินสะสม

วันที่ 12 เม.ย. 31 พ.ค.
รับเงินทีเดียวครบ 4,000บาท

เริ่มยืนยัน
โครงการ ม.33 เรารักกัน ให้ยืนยันตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5 11 เม.ย. 64

และได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท

ในวันที่ 12 และ 29 เม.ย. 64 ถ้าไม่กดใช้งานในช่วงดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 11 เม.ย. นี้
ให้ขยายไปสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. 64ถ้ากดใช้งานระหว่างวันที่ 5 11 เม.ย. 64

จะได้รับเงินสะสมในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท

หรือกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64

จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานทันที 4,000 บาท

สังคมออนไลน์