เห็นด้วยไหมอนุมัติ 5,000 เงินสงกรานต์ปี 64

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ดาราไปยังรัฐมนตรี ทำให้หลายจังหวัดตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดง

ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัด ทำให้ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีการเยียวยาผลกระทบนี้ขึ้น ทดแทนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

หลัง จากที่ประชุม ครม. ที่ผ่านมามีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย โดย ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมโดยเริ่ม อายุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงกลุ่มสูงวัย แต่จะให้ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยรายละเอียด รัฐจะสมทบเงินได้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน เที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพคเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือนพ.ค.-ส.ค.64

ทั้งนี้ประชาชนต้องรอติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ

ขอบคุณที่มา : อัมรินทร์ทีวี

สังคมออนไลน์