เห็นด้วนหรือไม่ มีแค่บัตรประชาชน ก็ได้เงินช่วยเหลือ 15,000

สำหรับหลายโครงการของรัฐบาล ที่ล่าสุดออกมาหลายๆโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินออกมาใช้จ่ายโดนแจากหลายโครงการเช่น เราชนะ คนละครึ่ง เรารักกัน เราเที่ยวกัน

เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงินจากรัฐบาลในทุกโครงการที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

รัฐบาลไทยใช้ เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4 ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤติ โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่ าช้ าและไม่เท่าเทียม
การชดเชยเกษตรกร หรือเงิน เกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณี

กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยและจ่าย เงิน ทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่ าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม

สังคมออนไลน์