เสนอนายกแล้ว รอบ 2 เราชนะ จ่ายทีเดียว 7,000 บ.

เรียกได้ว่าสถานกราณ์cv 19 ทำเอาหลายๆคนลำบาก
เนื่องจากสถานกราณ์ทำให้ประชาชนหลายๆคน ตกงาน ไม่มีงานทำ
จึงอยากให้มีเราชนะ ต่อ รอบ 2

ด้านของ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน
ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได
ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท

 

 

 

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตร
Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

 

และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว

 

 

ซึ่งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ายทีเดียวเลย 7,000
ไม่ต้องรอจ่ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

 

 

สังคมออนไลน์