เรารักกันเปิดทบทวนสิทธิ์รอบ 2 เเจก 4,000 บาทสมัครอย่างไรเช็กเลย

เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงิน โดยรัฐบาลจะจ่ายรายละ 4,000 บาทผู้ประกันตนที่ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้วตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน จะได้รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

แต่สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15  28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00  23.00 น.

ทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน

โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู ทบทวนสิทธิ์ ปุ่มสีเหลือง กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ให้ละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร, วัน เดือน ปีเกิด จังหวัดที่พักอาศัย เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม ขอทบทวนสิทธิ์

สังคมออนไลน์