เราชนะ ปิดฉากเงิน 7000 บาท

สำหรับโครงการหลายๆโครงการที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยเยียวยาเป็นหลายโครงการ เช่น โครงการเราชนะ ที่ให้ประชาชน 7000 บาท

และใกล้จบเข้ามาเต็มทีแล้วสำหรับโครงการเอาชนะซึ่งมุ่งเน้น
ไปที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในรอบ 2 นี้
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยโอนเงินตามจำนวน 7,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
และผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งบัตรคนจนกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศก็จะได้รับด้วยโดยโครงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับวงเงิ นเยียวยาเราชนะ 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะ 700 บาทต่องวด

วงเงินเราชนะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงินไปแล้ว 6 งวด

เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน

 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินเราชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

ซึ่งตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่งวดในวันที่ 26 มีนาคมซึ่งเป็นวงชนะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้ายนั่นเองใคร

 

ที่ได้รับแล้วอยากจะได้เงิน เพื่อไปซื้อของก็ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลยเพราะวงเงินสะสมได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมเท่านั้น

หากเกินหรือใช้ไม่หมดก็จะตัดวงเงินภายในทันทีอยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์กันด้วย

สังคมออนไลน์