เผยขั้นตอน! แรงงาน-ฟรีแลนซ์ เข้าผู้ประกันตน ม.40 รับเยี ยวยๅ 5 พัน

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 30 ก.ค.64 เปิดรับสมัครวันสุดท้าย เนื่องจากพรุ่งนี้ไม่ใช่วันทำการ แต่จ่ายเงินได้ตามช่องทางที่มีให้เลือกภายใน 31 ก.ค.64

สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดหนักใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องสมัครเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ก่อน

ส่วนสรุปช่องทางและขั้นตอนการสมัครเป็นผู้กันตนตามมาตรา 40 ดังนี้

1. เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
2. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
4. Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์
5. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
6. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
7. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
สำหรับวิธีสมัครบนเว็บไซต์ประกันสังคม ดังนี้

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม หรือ คลิกที่นี่ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
2. กรอกเลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
3. กรอกคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล
4. กรอกวัน เดือน ปีเกิด
5. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
6. กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
7. เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือกคือ 70 บาทต่อเดือน 100 บาทต่อเดือน และ 300 บาทต่อเดือน) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
8. ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่
9. กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”
10. เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

สังคมออนไลน์