“เปิดเงื่อนไข” สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกร

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรของธนาคาร ธกส. ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและการเป็นหนี้นอกระบบที่นับว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

วันนี้ทางธนาคาร ธกส. ได้ออกโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน

เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย (กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง)
  • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
  • รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

ทั้งนี้ผู้ที่จะขอยื่นสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบให้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจนะคะ

สังคมออนไลน์