เปิดเกณฑ์ลงทะเบียน รับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ประชาชนสามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท ซึ่งรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 ให้ 1 สิทธิ์บัตร/1 ครอบครัว

การลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์ลงทะเบียน ตามมาตรการบรรเทาภาระของประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 เป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

2. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

3. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

4. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

5. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
เงื่อนไขของการลงทะเบียน

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน/เดือน

ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
  • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

สังคมออนไลน์