เทพไท เสนอรัฐแจกเงิน 3,500 บาทต่อคน 3 เดือน

สำหรับประชาชนหลายๆคนคงได้รับผลกระทบในช่วง cv-19 โดยรัฐได้ช่วยเหลือโดยการเยียวยๅ คนละ 7000พัน นาน 2 เดือน
โดยมีทางด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ตนเห็นด้วยกับ 4 มาตรการของรัฐบาล

ที่บรรเทาผลกร ะท บ รอบ2 คือ
1.ลดค่าไ ฟฟ้ า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.64 โดยให้ใช้ไ ฟฟ้ าฟรี 90 หน่วยแรก

2.ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ ก.พ.-มี.ค.64 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

3.ลดค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home

 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า สำหรับการจะเยีย วย า 3,500 บาทต่ อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนนั้น ส่วนตัวอยากเสนอให้เยียวย าเป็นเวลา3เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน

โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิมคือ เยียวย าเป็นรายครัวเรือนตามบัญชีทะเบียนบ้าน ของสำนักทะเบียนราษฏร กระทรว งมหาดไท ย ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้ได้รับการเยียวยาครบทุกครัวเรือน

 

 

 

ไม่มีการตกหล่นเพราะ ครัวเรือนทั้งหมด 20ล้านครัวเรือน จะเหลือครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกในบ้านเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสากิจประมาณ 15ล้านครัวเรือนเท่านั้น จึงเป็นการประหยัดเงินงบประมาณ

ประหยัดเวลาในการเยียวยา และสามารถเยียวยาทั่วถึงอย่างรวดเร็วทุกคน

สังคมออนไลน์