เตือน เราชนะ ห้ามโอนสิทธิ์ มีความผิด

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ได้โอนเงินงวดแรกให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิแล้วที่ผ่านมา
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การณ์
จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

 

โพสต์ดังกล่าว

จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง”

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สังคมออนไลน์