เตรียมเคาะคนละครึ่งเฟส 3 เงื่อนไขอย่างไรเช็กเลย

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยว่า ณ 25 มี.ค.64 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ โครงการเราชนะรวม 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 153,907 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ 32.5 ล้านคน แบ่งได้ ดังนี้ 1.ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน ซึ่งได้รับเงินและเริ่มใช้จ่ายมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 เป็นต้นมา จำนวน 59,881 ล้านบาท 2.ประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ 16.8 ล้านคน

และมีการใช้จ่ายมาตั้งแต่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นมา 85,908 ล้านบาท 3.ประชาชนกลุ่มผู้ไร้สมาร์ทโฟน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5 มี.ค. 8,118 ล้านบาท ผู้ได้รับสิทธิร่วมโครงการเราชนะ มีสิทธิใช้เงินที่ได้รับจนถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น ส่วนโครงการคนละครึ่ง ขณะนี้เหลือเวลาอีก 6 วัน หรือมีสิทธิใช้เงินถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้เท่านั้น

หากใช้ไม่หมดก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แล้ว โดยเงินส่วนนี้ต้องส่งคืนคลัง ส่วนการออกมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องรอผลประเมินโครงการ เพื่อปรับปรุงและปิดช่องโหว่ให้รัดกุมก่อนออกมาตรการครั้งต่อไป

สังคมออนไลน์