เช็คยัง เงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่

มาแล้วสำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตอนนี้ได้ปรับเงื่อนไขใหม่แล้ว
ด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เปิดเผยว่าการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ

เช่นสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟน
ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐ

การเปิดลงทะเบียนใหม่ คาดว่าจะมีภายหลังโครงการเราชนะ
คือหลังเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ด้วย

 

ทั้งนี้ หลังจากนี้ กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี

เพราะไม่ได้คัดกรองมา 2 – 3 ปีหลังแล้ว

สังคมออนไลน์