เช็คยัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิเพิ่ม 2 เด้ง

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวันนี้ ทางรัฐประกาศแล้วว่า สามารถใช้สิทธิได้เพิ่ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเลยทีเดียว

 

ด้าน โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้สิทธิรับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บาท หากใช้ไม่เกินตามที่กำหนด

ซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
จะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

ส่วนทางด้าน นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน โฆษก MEA ว่า กรณีผู้บัตรคนจน จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่

1 สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ)

2 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกิน 230 บาท
โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องจ่าย 230 บาทไปก่อน

จากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงินคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง

เงื่อนไข

แต่ถ้า ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินบัตรฯ มาเป็น 231 บาท จะต้องจ่ายเต็มทั้งหมด
โดยจะไม่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรก

สังคมออนไลน์