อีก 3 วันเงินเข้า คนกลุ่มนี้ อย่าลืมไปเช็ก

เตรียมเฮ คนกลุ่มนี้ รอรับเงินเยียวยาเราชนะ รอบนี้ สำหรับ
คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮ นอกจากจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ล่าสุดยังจะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ “เราชนะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564
เพิ่มเติมอีก 5,400 ถึง 5,600 บาท ซึ่งรัฐบาลจะทยอยโอนให้ผู้ถือบัตรคนจนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ

แถมยังได้ลดย่อนค่าไฟฟ้าอีกด้วย
ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

สำหรับช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 3
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท
โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ งวดที่ 4
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 675 บาท
กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บาท/เดือน จะได้รับเงินจากเราชนะ งวดละ 700 บาท
โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ร้านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

สังคมออนไลน์