อัพเดท! วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน-นักศึกษา 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

ล่าสุดผู้สื่อข่าว รายงานข่าวเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษาคนละ 2,000 บาท ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแจ้งการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ออกไปยังสำนักงานงานเขตและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษแล้ว (ศธ 04006/ว 2545)

 

ด่วนที่สุด! การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา คนละ 2,000 บาท

เรื่อง : แจ้งการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 (เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างอิง : หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2487 (ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564)
วิธีเช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา 2,000 บาท

  • เข้าเว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
  • ในหน้าระบบงานทะเบียนให้เลือกประเภทนักศึกษา
  • ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
  • กดปุ่ม ตรวจสอบ
  • ระบบจะแจ้งสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนให้ทราบ
จากนั้นทางรัฐจะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณไปที่สถานศึกษา และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาททันที

สังคมออนไลน์