ออมสินใหม่ สินเชื่อกดเงินสด 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ

สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหลายๆคนอยากได้เงินไปหมุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุด
ธนาคาร ออมสิน นอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว ออมสินยังมี บริการ สินเชื่อ เอนกประสงค์
เป็น สินเชื่อ หมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ จ่ายตามความต้องการ

เงื่อนไข
โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน
ดอกเบี้ย
ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม
ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์
— วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
— ฟรี! ค่าธรรมเนียม
— วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร
วงเงินสูงสุด
— ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน
โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
— เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
— รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
— ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน
— ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
— ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
— สำเนา บัตรประชาชน
— ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน
— Statement หรือ สำเนา บัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
— บัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
— สำเนา บัตรประชาชน
— เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี
— ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
— Statement หรือสำเนา บัญชี ธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี

 

ระยะเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ
— อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป
— สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
หรือที่เว็บไซต์ ธนาคาร ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

สังคมออนไลน์