ออมสินใจดี ปล่อยกู้ 50,000 ใช้บัตรคนจนใบเดียว ผ่าu

จากสถานการณ์ซบเซาทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาโควิด-19 ทำให้ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อน

ธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่ง สถาบันการเงินที่ออกนโยบายสินเชื่อออมสินได้มีการเปิดให้กู้ยืม 50,000 บ. ผ่านบัตรคนจนผ่อนต่ำสุด 242 บ./เดือน

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนโดยสามารถ กู้ยืมเงิน ได้สุดสุดที่ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น

ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมตามมาตรการแห่งรัฐ เพื่อช่วยประชาชนที่เดือดร้อน

สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75 ต่อเดือน

ใช้ บสย.ค้ำประกันกู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน

กู้ยืมเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีกู้ 10,000 บาท

ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บ าทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท

ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บ าทต่อเดือน นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่

อาชีพเสริม เช่นงานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ
คุณสมบัติ กู้ยืมเงินออมสินผู้มีบัตรคนจน

 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

รายละเอียดกู้ยืมเงินออมสินผู้มีบัตรคนจน

 • กู้ยืมเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บ าท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
 • ชำระคืนเงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่ อ

วิธีสมัคร กู้ยืมเงินออมสิน ผู้มีบัตรคนจน

สามารถสมัคร กู้ยืมเงินได้ที่ธนาคาร ออมสิน ใกล้บ้านทุกสาขาทั่วประเทศ

เอกสาร กู้ยืมเงินออมสินผู้มีบัตรคนจน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงิ นฝาก เอกสารร ายรับร ายจ่ าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

หลักประกัน

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกร ร มขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดการกู้สินเชื่ออย่างละเอียดด้วยนะคะ

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

สังคมออนไลน์