สิuเชื่อใหม่ กรุงไทย ให้ยืม 20,000-100,000 บาn

โครงการสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH ของธนาคารกรุงไทยที่อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือวงเงิน 20,000-100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกระดับให้ได้รับวงเงินที่เหมาะสม และยังอิสระ เนื่องจากเลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง

จุดเด่นสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

สมัครง่ายๆ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน รับเงินเข้าบัญชีหลังอนุมัติ ภายใน 1 วันทำการพร้อมแบ่งชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

ผ่อนเป็นงวดๆ สบายๆ ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  • รายละเอียดการสมัคร สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

3. มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน

4. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เอกสารสำหรับการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน

3. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)

4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

คำนวณวงเงินสินเชื่อและยอดผ่อนต่อเดือน
โดยท่านสามารถคำนวณวงเงินสินเชื่อและยอดผ่อนต่อเดือน ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขอบคุณ : ธนาคารกรุงไทย

สังคมออนไลน์