สินเชื่อ “พ่อค้าแม่ค้า” ให้ยืมตั้งแต่ 5,000 – 200,000 บ.

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกำลังมองหาช่องทางการกู้ยืมเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

วันนี้ทาง สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย มีสโลแกนว่า คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว

ในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีวงเงินสนับสหนุนตั้งแต่ 5,000 สูงสุดที่ 200,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน จาก ธนาคารไทยเครดิต รายละเอียด และคุณสมบัติ มีดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

1. มีวงเงินสูงสุด 200,000 บาท

2. เป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด

3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลธรรมดา

2. มีสัญชาติไทย

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

4. ผู้ขอกู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

5. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

6. ผู้ขอกู้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7. ต้องมีสถานประกอบการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

8. สถานที่ตั้งต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารที่ใช้ประกอบสำหรับการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

5. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

7. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดใว้

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นสินเชื่อ โปรดอ่านรายละเอียดสัญญาให้รอบคอบนะคะ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcrbank.com/th

ธนาคารไทยเครดิต สาขาใหญ่ 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือ โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454 หรือสาขาธนาคารใกล้บ้านท่าน

สังคมออนไลน์