สินเชื่อ ธ.ก.ส. ปล่อยวงเงินรายละ 50,000 บาท

สินเชื่อ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อล้างหนี้นอกระบบ รายละ 5 หมื่นบาท ท่านใดสนใจก็สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ออกสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ให้ลูกค้ากู้เงินสูงสุด 50,000 บาท

หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

สำหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพียงร้อยละ 1 บาทแต่ สูงสุดไม่เกิน 500 บาท เรียกเก็บครั้งละ 1 ปี ปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

สำหรับหลักประกันเงินกู้ที่ดินจะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่จำนอง ใช้คนค้ำประกัน 2 คนไม่เกิน 300,000 บาท และ/หรือข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

เปิดให้ยื่นกู้แล้วไปจนถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566 ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถามโทร Call Center 02-5550555

ขอบคุณ : ธนาคาร ธกส.

สังคมออนไลน์