สินเชื่อ ธกส. แค่มีสมุดฝากกู้ได้ 10,000 บาท

สำหรับวันนี้มีข่าวดี สำหรับใครที่อยากกู้เงิน
ธกส. ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถขอได้หมด เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า

จุดประสงค์เพื่อ

เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส.
ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ
ธ.ก.ส. พร้อมให้บริการสินเชื่อแด่ท่าน
เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของท่าน และบุคคลในครอบครัว

 

วงเงินกู้
มีเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ
บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปีกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน
คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

ระยะเวลาการชำระคืน
ไม่เกิน 1 ปี
หลักประกัน
เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก
ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์

 

 

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
หรือผู้มีอำนาจทำการแทน สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า
ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท
สามารถสมัคร สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02 555 0555

สังคมออนไลน์