สินเชื่อออมสิน เสริมพลังรากฐานรอบใหม่ 20,000 ดอกเบี้ยต่ำ

สำหรับตอนนี้หลายๆธนาคารได้ปล่อยกู้เป็นจำนวนมาก ๆ วันนี้เรามีสินเชื่อของ ออมสินมาแนะนำ
สำหรับสินเชื่อตัวใหม่รอบใหม่อย่าง เสริมพลังรากฐานดอกเบี้ยต่ำ โดยได้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่
สินเชื่อเสริมพลังฐานรากให้คนเคยกู้เมื่อปี 2563 กู้ได้อีกรอบวงเงินไม่เกิน 2 หมื่น
เริ่ม 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทางด้านผู้ว่าการ เปิดเผยถึงสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท
ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ เมื่อปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
– ได้รับผลกระทบจากcv- 19

– เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ
– ให้สูงสุดรายละ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ ต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย

อัตราดอกเบี้ย
– อัตรา 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
– ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
การลงทะเบียน : สามารถลง ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป

สังคมออนไลน์