สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

สำหรับหลายๆคนคงอยากได้เงินสักก้อนไปใช้ในธุรกิจของตัวเอง
เพราะได้รับผลกระทบจาก cv- 19 ทำให้สภาพคล่องไม่ดีนัก

วันนี้แอดเลยมีสินเชื่อดีๆ
นั่นคือสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพจากธนาคาร ธ.ก.ส. ที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของทางธนาคาร โดยที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก

จุดประสงค์ของสินเชื่อคือ
เพื่อเป็นเงินทุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ทุนเพื่อสร้างอาชีพ เช่น ใช้เป็นทุนเพื่อค้าขาย ขายของออนไลน์
เป็นต้น ทาง ธ.ก.ส.
วงเงินสินเชื่อ
วงเงิน 5 หมื่นบาทต่อรายในการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร
หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

2. ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของทางธนาคาร ธ.ก.ส. มาก่อน
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้
เฉพาะในโครงการนี้เท่านั้น

3. มีแผนในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินในการลงทุนที่ไม่มาก

วงเงินการอนุมัติสินเชื่อ

– สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

การชำระเงินคืน

– ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่กู้เว้นแต่จะมีเหตุพิเศษให้ได้ไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

– ในเดือนที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0% ต่อปี

– ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี่ยตาม MRR ซึ่งในปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

 

 

หลักประกันการขอสินเชื่อ

– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิน

– ใช้บุคคล 1 คนขึ้นไปค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

– ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางธนาคาร ธ.ก.ส. จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกร คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ใครที่กำลังความสนใจสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สามารถลงทะเบียนกู้ยืมเงินได้ที่ พิมค้นหาในไลน์ Line: @BAACFamily

 

สังคมออนไลน์