สินเชื่อด่วน ธนาคารกสิกรไทย กู้ง่ายไม่ต้องมีคนค้ำ

ทุกๆวันนี้ถือว่าสถานการณ์ ได้สร้างผลกระทบจำนวนมากๆ หลายอย่างธุรกิจ อาชีพ หลายๆอย่างต้องปิดลงไปจำนวนมาก
แต่ก็ยังมีคนยังอยู่ เพื่้อปรับตัวกับตัว ทางด้าน ธนาคาร ต่างๆในไทยเลยออกสินเชื่อมาช่วย
สินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน ไป ลงทุน

คุณสมบัติ

– ต้องเป็น คนสัญชาติ ไทย

– มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

– อายุ ของผู้กู้ เมื่อรวมกับ ระยะเวลา ผ่อนชำระ แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี

– คนกู้ ต้องมี รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

– ต้องมี อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ต้องมี เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ แน่นอน ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือ

เอกสาร ที่ต้องใช้ ในการสมัคร

– เอกสาร แสดงตัวตน

– สำเนา บัตรประชาชน หรือ สำเนา บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

– เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– สลิป เงินเดือน 1 เดือน (อายุ ไม่เกิน 3 เดือน)

 

ตัวอย่างสลิป

หนังสือ รับรอง เงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่าง สลิป

ตัวอย่าง สำเนา การเดิน บัญชี (Statement)

– เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

 

 

 

ตัวอย่าง หนังสือ รับรอง การหัก ภาษี

– กรณี เงินเดือน น้อยกว่า เกณฑ์ รายได้ ขั้นต่ำ สามารถ รวมรายได้ อื่นๆ เพิ่มเติมได้

– ยื่นสลิป เงินเดือน 1 เดือน (อายุ เอกสาร ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

หมายเหตุ: กรณี มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สนใจสมัครออนไลน์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง 👇

https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan

สังคมออนไลน์