สองกลุ่ม ไม่ต้องต่อแถวลงทะเบียน

 

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ได้ออกมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว วันนี้ ทางเพจไทยคู้ฟ้า ได้ประกาศแล้วว่า

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ผู้พิ ก ร ผู้สูงอายุ เราชนะ รับลงทะเบียนถึงบ้าน โครงการเราชนะ
เปิดรับลงทะเบียน ด้วย บัตรประชาชน สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

ที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับ ผู้ พิ ก ร ผู้ป่ ว Eและผู้สูงอา ยุ ที่เดินทางไม่ได้
จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน และหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรอลงทะเบียน

 

สำหรับคนนี้กลุ่มนี้ คือ กรณีผู้พิก รที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัว
ช่วยลงทะเบียนให้ได้นะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้า

ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์
งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท

 

ขอบคุณข้อมูล : ไทยคู่ฟ้า

สังคมออนไลน์