วิธีใช้งาน แอพ เราชนะ รับเงิน 2000 บาท

สำหรับวันนี้เงินเข้าแล้ว โครงการเราชนะ สำหรับ 2 กลุ่ม ที่มีแอพเป๋าตัง
ที่โอนเงินงวดแรกให้ ด้าน คุณ กุลย า ตันติเตมิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า วันนี้
โอนวงเงินเราชนะงวดแรก 2,000 บาท ให้ผู้ผ่านคัดกรองสิทธิ โดยกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ

แต่มีเงื่อนไข ต้องกดรับสิทธิก่อน
หากมีผู้ผ่านสิทธิและมีการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ เพิ่มเติมในแอพฯ เป๋าตัง
กระทรวงการคลังก็พร้อมโอนวงเงินเราชนะให้ทันทีภายในวันเดียวกัน

โดย วิธีตรวจสอบเงินเราชนะ ผ่านแอป เป๋าตัง สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้
1 กดเข้าหน้าหลักแอป เป๋าตัง
2 ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
3 กดเข้าไปที่ G-Wallet
4 เลือกเมนู เราชนะ กดใช้สิทธิ
5 แอป จะแสดงจำนวนเงินคงเหลือในโครงการ หรือเงินที่โอนเข้าเพื่อใช้จ่าย

 

สำหรับ วิธีการใช้สิทธิ์ เราชนะ มีขั้นตอน ดังนี้
1 กดเข้าหน้าหลัก เราชนะ
2 หากต้องการใช้จ่าย ให้กดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิทธิ์
3 หลังจากสแกน จะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการ และให้กดยืนยันสิทธิ์
4 กดรหัส 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
5 หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิ้น จะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจ

สังคมออนไลน์