วิธีสมัคร สินเชื่อไทรทอง ธ.ออมสิน 2564

วันนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ มีสินเชื่อดีๆมาบอก ซึ่งจะตอบโจทย์คนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน หรือ กำลังขาดสภาพคล่อง ด้วยภาวะต่างๆ

ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำ ธนาคารออมสิน เข้าใจว่าชีวิตของคุณมีภาระที่ต้องแบกรับ เราเลยออกแบบสินเชื่อให้คุณได้มีอิสระในการใช้เงิน ยิ้มได้มากขึ้นกับเงินก้อนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวได้ตามใจ และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง วันนี้โอกาสมาถึงทุกคนที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน รายละเอียดดังนี้

หลักประกัน สามารถใช้ได้ทั้งบุคคล หรือ หลักทรัพย์ โดยกรณีบุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ต้องมีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ รวมไปถึงมีอาชีพและรายได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร ส่วนกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถใช้ ที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เป็นของผู้กู้เองหรือบุคคลอื่นก็ได้ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีน้ำ ไฟ สาธารณูปโภคอื่นๆ และมีถนนที่รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
วงเงินกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้สูงสุดถึง 300,000 บาท และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ห้องชุดให้กู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน และสุดท้ายที่ดินให้กู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาชำระหนี้ กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี และกรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ !!! สำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 4.00% ปีที่ 2 = 5.00% หลังจากนั้น MRR สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

หากผู้ที่สนใจมีข้อสงสัย ก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร

สังคมออนไลน์