วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำนาน 1 ปี

เปิดวิธีการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์ลงทะเบียน

ตามมาตรการบรรเทาภาระของประชาชน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 64 – กันยายน 65 เป็นเวลา 12 เดือน

ขั้นตอนกาารลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ

1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

* กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์
สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าได้ฟ้าสูงสุดได้ 315 บาท ต่อ 1 ครอบครัว

  • การไฟฟ้านครหลองไทย
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม

คุณจะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน เป็นต้น (เลทสุด 18 ธันวา 64)

เงินจะคืนมาในรูปแบบของ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเอง

โดยจะได้รับในทุกวันที่ 18 ของเดือน สามารถกด ATM ได้

ขั้นที่ 1 เข้าเว็บ เพื่อทำการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท ต่อ 1 ครอบครัว

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค > โดยกดที่ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ
  • การไฟฟ้านครหลวง : > โดยกดที่ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ
ขั้นที่ 2 อ่านรายละเอียด จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไข

  • ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน
  • หากเดือนไหนใช้ค่าไฟเกิน 315 บาท ท่านต้องจ่ายเอง
  • ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติ แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18
  • หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้
  • ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • มีการขยายสิทธิ์ ตั้งแต่ ตุลา 64 – กันยา 65
ขั้นที่ 3 กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  • เลขบัตรประชาชน
  • กรอเลขบัตรคนจน 16 หลัก หลังบัตร
  • เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
  • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า โดยนำเลขที่อยู่ในบิลมากรอก
  • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าฃ
  • บิลประจำเดือน
  • จำนวนเงินค่าไฟ
ขั้น 4 ยืนยันข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูลสำเร็จ

 • ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำส่วนภูมิภาค

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 • E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

 

 

สังคมออนไลน์