ลงกันหรือยัง เรารักกันรอบสุดท้าย เเจก 4,000 บาท

หากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน แล้วพบว่า ไม่ได้รับสิทธิ จะต้องรีบ ทบทวนสิทธิ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564

ซึ่งมี 2 กลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1  ผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่าชื่อ นามสกุลผิด ให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

กลุ่มที่ 2  ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 จะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30  18.30 น.นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม และสามารถโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ระบบจะประกาศผลทบทวนสิทธิ ในวันที่ 5 11 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันระบบได้แบ่งช่วงเวลาการกดยืนยันสิทธิออกเป็น 2 ช่วง โดยจะมีผลต่อช่วงเวลาในการรับเงิน 4,000 บาทตามที่มาตรการกำหนดด้วย ได้แก่

กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 5  11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท
กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน  31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บาท

สังคมออนไลน์