รัฐเตือนเเล้ว กลุ่มอาจโดนระงับสิทธิทุกโครงการรัฐ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทำการทุจริต ดังนั้นกระทรวงการคลัง จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรื่องอุทธรณ์สำหรับโครงการคนละครึ่งและคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะอย่างจริงจังในกรณีที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินตามสิทธิ์ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด เป็นต้น โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่าน email หรือไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบ รวมทั้งร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะดำเนินการระงับสิทธิ์แอปพลิเคชันถุงเงิน เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามตรวจสอบพฤติกร รมดังกล่าวอย่างจริงจัง

การกระทำผิดดังกล่าวขัดต่อวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ที่ผู้ค้ารายย่อยและผู้บริการทั่วๆ ไปจะได้ดำเนินกิจกรรมต่อไปได้นั่นเอง

สังคมออนไลน์