ยืนยัน เงินชาวนา 27 กุมภาพันธ์ โอนแน่

สำหรับโครงการที่รัฐช่วยเหลืองอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ชาวนา ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพจ พืชเศรษฐกิจไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท
สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่มีการที่ ธ.ก.ส.ได้ประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 ต่อครัวเรือน

ขอบคุณ : พืชเศรษฐกิจไทย

สังคมออนไลน์