“มิสทินสู้โควิด” ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงิน 2,000 บาท

วันนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ มีข่าวดีๆมาบอกประชาชนทุกท่าน ซึ่งจะตอบโจทย์คนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน หรือ กำลังขาดสภาพคล่อง ด้วยภาวะต่างๆ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์มิสทินสู้โควิด ได้เปิดระบบให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินสด 1,000 บาท และกล่องยังชีพ มูลค่ารวมความช่วยเหลือ 10,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบโควิด-19 แล้ว

วิธีตรวจสอบสิทธิ

1. คลิก https://bit.ly/3xK1GBr หรือเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์มิสทินสู้โควิด
2. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ
3. กรอกเลขที่บัตรประชาชน
4. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ
5. แสดงผล
การประกาศรายชื่อครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกประกาศรายชื่อในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้มิสทีนมอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

สังคมออนไลน์