ประกาศ งด จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

สำหรับทุกๆคนคงรอยคอยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์กันทุกๆปี
เรียกได้ว่า เป็นประเทศที่น่าสนใจ ให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยว

แต่ล่าสุดเนื่องด้วยสถานการณ์ cv – 19 เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ออกมาประกาศ
งดสงกรานต์ เนื่องจากปัจจุบัน ยังปรากฏว่าพบการติด CV19 ของบุคคลกลุ่มต่างๆ
ในลักษณะกลุ่มก้อนภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

งดเล่นน้ำสงกรานต์
ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ
เทศบาลเมืองเมืองปทุมธานีมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ
ที่จำเป็น เพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

ขอบคุณข้อมูล : ขอบคุณ fm91bkk

สังคมออนไลน์