“ประกันสังคม” โอuเงิuแล้ว เช็ คสิnธิ์ ใคsได้-ไม่ได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

10 จังหวัด

  • กรุงเทพมหานคร
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • นครปฐม
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรปราการ
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • สงขลา
โดยจะเยียวยา 9 ประเภทกิจการ คือ

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
เช็คสิทธิ์ ใครได้-ไม่ได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ด้วยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้กรอกเลขบัญชีนายจ้าง 10 หลัก และเลขลำดับที่สาขา 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

– กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– แล้วคลิกคำว่า “ค้นหา”

จากนั้นจะขึ้นข้อความ 2 แบบ
ขึ้นข้อความ “ได้รับสิทธิ์”

ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

ขึ้นข้อความ “ไม่ได้รับสิทธิ์”

ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

สังคมออนไลน์