ประกันสังคม เยียวยๅ 5,000 บาท ตรวจสอบสิnธิได้แล้ว

สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกันสังคม ม.39 ม.40 เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของเชื้อ CV-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เยียวยาคนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ว

วิธีการจ่ายเงิน ผู้ประกันตน ม.33

ลูกจ้าง – รับ 2,500 บาท + ชดเชย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 7,500 บาท รวมไม่เกิน 10,000 บาท

นายจ้าง – รับ 3,000 บาท / คน จ่ายตามจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน

ในส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตน ม39 ม40 นั้น รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน
ล่าสุดทางเว็บไซต์ ประกันสังคม ได้เปิดตรวจสอบสิทธิได้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

ทั้งนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ขอให้ประชาชน ได้รับการเยียวยาจากรัฐ ให้ครบทุกคนนะคะ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

 

สังคมออนไลน์