‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40 วิธีผูกพร้อมเพย์รับเงินเยีย วยๅ

ประกันสังคม แนะช่องทางลงทะเบียน พร้อมเพย์ ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเงินโอนจ่ายเยียวยา

  • ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ ใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้ แต่ 1 บัญชีธนาคาร ผูกกับเลขบัตรประชาชนเดียวเท่านั้น!
  • ช่องทางลงทะเบียนพร้อมเพย์ แต่ละธนาคารแตกต่างกัน เช่น Mobile Banking ตู้ATM สาขาธนาคาร หรือคอลเซ็นเตอร์

สำหรับ “ลงทะเบียนพร้อมเพย์” ได้จะต้องมี “บัญชีธนาคาร” ก่อน ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ หลังจากนั้นจึง “ลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์” โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใด เช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
สามารถดูวิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้

– ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่

– ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่

– ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่

– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิกที่นี่

– ธนาคารทิสโก้ คลิกที่นี่

– ธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่

– ธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

– ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

สังคมออนไลน์