ประกันสังคมมาตรๅ 40 โอนเงินเยี ย วยๅวันไหนตรวจสอบที่uี่

เมื่อวันที่ (20 ก.ค.) ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา เป็นผลให้มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มจำนวนเป็น 13 จังหวัด โดยประกันสังคมเยียวยา เป็นระยะเวลา 1  เดือน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

โดยพื้นที่ที่เพิ่มา 3 จังหวัดล่าสุด ได้แก่ 

 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี 
 • พระนครศรีอยุธยา 
9 ประเภทกิจการ กลุ่มอาชีพที่ได้รับสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์

6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ลูกจ้าง

 • ม. 33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
 •  ม. 39 , 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
 • อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ รับเงิน 5,000 บาท

นายจ้าง

 • นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 •  ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม เตรียมโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 วันแรก คือ วันที่ 6 สิงหาคม โดยจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนผูกพร้อมเพย์ สำหรับ  10 จังหวัด ที่ ครม.ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันประกันสังคมมาตรา 33 ตรวจสอบสิทธิ 2.8 ล้านคน.

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

สังคมออนไลน์