บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ด้านรัฐบาลที่เตรียมสนับสนุนเงินเยียวยๅของบัตรคนจนที่โอนเงินเข้าแล้วสำหรับงวดล่าสุด
ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ การคลัง ได้ออกมาเผยว่า ในปี 2564
จะมีการ ทบทวนสิทธิผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ด้านนายกฤษฎากล่าวอีกว่า การลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการเราชนะ
สำหรับประชาชนกลุ่มผู้พิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋ าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่ งพิ ง เป็นต้น

ด้าน การคลัง กล่าวว่า ภายใน 2564 จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่
สำหรับผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

 

สำหรับการเปิดทบทวนบัต รสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่
จะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัต รสวัสดิการที่ผ่านมา
ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เช่น ในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจำนวนมาก ที่ผ่านมาก็จะได้รับสิทธิบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว

เมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น
ยังไม่สามารถบอกได้ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว
ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

สังคมออนไลน์