ธ.ก.ส.เปิดสินเชื่อ แก้หนี้นอกระบบของเกษตรกร วงเงิน 1 แสน

หลังจากที่สถานการณ์ความย่ำแย่ของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งโควิด-19 ที่ตอนนี้ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า

ทำให้มีประชาชนที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หันไปกู้เงินนอกระบบกันเยอะ ทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน

รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า
วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

  • เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
  • รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยใน 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

ทั้งนี้ก่อนยื่นสินเชื่อ อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

สังคมออนไลน์