ธ.กสิกร ปล่อยสินเชื่อ ให้ยืม 6,000-20,000 บาท ผ่อน 24 เดือน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่การระบาดระลอก 3 มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 30,000 คน ทำให้ตอกย้ำประชาชนที่ทำมาหากินในเรื่องของสภาวะการเงินเป็นอย่างมาก

ทำให้ธนาคารต่างๆ ก็ออกนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยเฉพาะธนาคารยักษ์ใหญ่แบบกสิกรไทย สินเชื่อดีๆจากกสิกรไทยซึ่งอนุมัติวงเงินให้กู้ตั้งแต่ 6,000 บาทจนถึงหลักแสน และเริ่มผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่ 330 บาทต่อเดือนเท่านั้นเท่าไหร่สินเชื่อ Xpress Loan ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้กู้ยืม

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้สินเชื่อกสิกรตัวนี้ Xpress Loan

1. ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า

3. ผู้กู้ร่วมกันต้องมีอายุรวมกันไม่เกิน 70 ปี

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสมัครสินเชื่อกสิกรตัวนี้
1. ประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

2. บัตรประจำตัวข้าราชการต่างๆ หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ

3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทะเบียนบ้านของท่าน

(หากท่านเปลี่ยนชื่อรบกวนนำสำเนาเปลี่ยนชื่อมาด้วย)

เมื่อได้เอกสารครบถ้วนแล้วท่านสามารถเดินทางไปที่ ธนาคารกสิกรใกล้บ้านท่านได้เลย หรือสามารถโทรเข้าไปสอบถามที่ call center กสิกรตลอด 24 ชั่วโมงหมายเลข 0 2888 8888

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะยื่นขอกู้ยืม โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

สังคมออนไลน์