ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ให้ยืม 30,000 อนุมัติไว ผ่อนน้อยมาก

หลายๆคนคงอยากได้เงินกู้ไปใช้จ่ายในการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจต่างๆสำหรับวันนี้
มีสินเชื่อใหม่ มาแนะนำ จากธนาคาร CIMB THAI ได้มีการปล่อยสินเชื่อแหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส ผ่อนน้อย สบายนาน, ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน,

ผ่อนน้อย สบายนาน
– ผ่อนน้อย สบายนาน
– อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
– วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
– อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
– สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้
– ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
– หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับพนักงานประจำ
– อายุผู้สมัคร
– อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
– รายได้ประจำเดือน รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
– อายุการทำงาน / กิจการ อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
– อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
– รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
– ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกะสารประกอบที่นำมาสมัคร

– ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
– เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip)
3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน
นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
– สำเนาบัตรประชาชน/ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
– เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)

สังคมออนไลน์